ریاضی هشتم فصل 2


  مدرس : صمد یعقوب زاده
post

😜تدریس آنلاین رایگان ریاضی 😂در دهکده آموزش

😳حل مسائل کتاب و توضیح کامل توسط مدرس ریاضی آقای یعقوب زاده😳

😄خبر خوب به هشتمی ها❤️❤️

👌پایان فصل دو ریاضی هشتم👌

راز اعداد اول چیست ❤️

روش غربال 👌

روش تقسیم برای یافتن اعداد اول 👌 

نحوه آسان برای تعیین اعداد اول ❤️😳